DOLMEN: Pakete e dedikuar per analizen e strukturave prej betoni te armuar

Analize strukturale 3D te betonit te armuar e realizuar me analize statike, analize sizmike te thjeshtuar ose analize dinamike. Modulet specifike, njeri pas tjetrit kryejne analizen strukturale te trareve (DW14), kolonave (DW16) dhe pllakave (DW8).
Moduli DW7 kryen me tej projektimin dhe verifikimin e cfaredo seksioni, edhe te betonit te armuar te paranderur.
Pjesa gjeoteknike kompletohet nga IS MURI, qe verifikon muret mbeshtetes, nga IS PLINTI, qe analizon themelet siperfaqesore, dhe nga IS PROGEO qe analizon veprat ne kontakt me terrenin.
Ne pakete perfshihet dhe IS PDM, modul i dedikuar per redaktimin e planit te mirembajtjes te strukturave sic parashikohet nga NTC2008(Normat Teknike te Ndertimit).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube