Piastre e setti - DW8

     
Single Image

 

     

Programi Piastre e setti na lejon te perfitojme ne menyre automatike ose interaktive, shperndarjen e armaturave te nevojshme per te mbuluar forcat vepruese. Programi merr parasysh forcat e tipit membranal dhe te tipit perkules duke determinuar armaturat superiore dhe inferiore te pozicionuara sipas dy drejtimeve te zgjedhura nga perdoruesi. Eshte e mundur te perdoresh metoden e tensioneve te pranueshme dhe ate te gjendjeve limite.

 

Nje here qe karikojme murin ndares ose pllaken ne modulin interaktiv, ai llogarit zonat e armaturave minimale te kerkuara. Zona te tilla jane te determinuara me hipotezen e armaturave te thjeshta dhe mbi bazen e nje momenti llogarites te perfituar sipas pikes F.1 te Eurokodit 2 (metoda e Wood). Vlerat i riferohen te ashtuquajturve pikave te Gauss dhe vizualizohen te ndare per pozicionin horizontal dhe vertikal, superior dhe inferior. Opsioni "Aggiuntiva" lejon te numerosh nje armature minimale te shperndare dhe te vizualizosh zonat e vetme qe ti shtohen rrjetes baze.

 

Programi na lejon te percaktojme kopriferron superior dhe inferior, perqindjen minimale te armatures sipas zones se betonit dhe gjeresine per rishperndarjen e forcave. Eshte e mundur te vizualizosh te gjitha karakteristikat e forcave, sasite teorike te armaturave dhe momentet e llogaritjes. Armatura e nje pllake ose nje elementi ndares mund te organizohet sipas kampeve dhe travatave dhe kampet mund te jene te mbivendosura totalisht ose pjeserisht. Eshte e mundur te kryesh pozicionimin e armaturave manualisht, me qellimin qe te optimizosh sasine dhe pozicionet, ose te behet gjithcka nga programi automatikisht.

Programi kryen verifikimin per muret dhe kolonat duke evidenciuar siperfaqen dhe perimetrin kritik, sforcimet vepruese dhe vlerat rezistente.

 

Per sa i perket rezultateve te analizes mund te shihen tensionet ne beton, ne rast te verifikimit sipas tensioneve te pranueshme, ose sipas deformimeve maksimale, ne rast te perdorimit te metodes U.L.S; keto mund te jene efektive, dmth te llogaritura me armaturen reale te pozicionuar, teorike, dmth tensionet relative per armaturen teorike te kerkuar.
Per me teper mund te prezantohen ne diagram vlerat e forcave prerese pergjate dy akseve kryesore te makroguaskes dhe te forces prerese totale. Per sa i perket vlerave te momentit dhe forcave normale jane te gatshme dhe vlerat sipas akseve X dhe Y, vlerat kryesore dhe vlerat e llogaritjes nga te cilat derivojne direkt zonat teorike.
Mund te shihen per me tej dhe reaksionet per gradet e lirise.
Bie ne sy dhe probabiliteti qe te diagramohen armaturat ose forcat me nje funksion specifik qe lejon vizualizimin sipas rradhes.

 

Programi gjeneron ekzekutivet e armaturave te eksportueshme ne dxf dhe nje raport te analizes. Per me teper ka funsione te nderfaqes ne output drejt Allplan Ingegneria dhe ne input per leximin e sforcimeve te analizuara nga programe te tjera.

 

DOLMEN parashikon nje modalitet modelimi dhe verifikimi e menduar ekskluzivisht per pllakat e lehta nje tipologji ndertimi shume e perhapur dhe interesante edhe nen aspektin ekonomik, qe kombinon karakteristikat e favorshme te soletava te mbushura ndaj kateve tradicionale te lehtesuara. Kemi gjithmone parasysh peshat dhe ngurtesite duke gjeneruar nje pllake te perbere nga elemente normale te fundshem ne forme guaske, por prej dy materialesh te ndryshme: ne zonat plot, me beton standart dhe ne zonat e lehtesuara nje material me karakteristika oportune te kalibruara ne funksion te permasave dhe hapesirave te blloqeve lehtesuese

Single Image
 
Single Image
 
Single Image
 
Single Image
 
Single Image
 
Single Image

 

Moduli Meshatore automatico (DW17) na lejon, i asocuar me CAD3D struttura, modelimin automatik te nje pllake (beton armuar) duke u nisur nga informacione strukturale te njohura (pozicioni i kolonave, muret, vrimat etj).
Duke operuar, psh, ne zdrukthtari eshte e nevojshme te caktosh perimetrin e porcionit per te modeluar, dmth mund te percaktohen kolonat duke klikuar thjesht anet ose nje pike te brendshme dhe ne menyre analoge te percaktohen pozicionet ne te cilat ekzistojne mure dhe vrima.

 

Mbi bazen e distances maksimale mes nyjeve, programi kerkon nje rrjete qe respekton kufizimet e meparshme. Duke analizuar pllaka te dimensioneve te konsiderueshme eshte e mundur te zevendesosh elementet vertikale me kufizime me ngurtesine perkatese; programi eshte ne gjendje te ndertoje automatikisht nje skede kufizimesh ekuivalente me nje kolone ose mur ne te cilin jane te njohura lartesia dhe kufizimet ne ekstreme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube