IS Mensola - IS MS

     

Single Image

     

IS Mensola eshte programi i dedikuar analizes se mensolave (pjese arkitektonike e dale nga muret ose kolonat qe sherben si mbeshtetese per strukturat e mbivendosura) te trasha sipas Eurokodit 2, version UNI EN 1992-1-1:2005 (6.2.2; 6.5; J.3).
Inputi i te dhenave mund te behet numerikisht dhe grafikisht ose me ane te importimit te tyre nga nje file struktural te DOLMEN.

 

Eshte e mundur te percaktojme ne kohe reale tipologjine e mensoles (teke ose dopie), gjeometrine dhe ngarkesat e idealizuara si 6-she peshash (Fed dhe Hed: kopie forcash vepruese te projektit). Duke levizur me mouse ne kuotat e vizatimit aktivizohet menjehere kutia korrispondente ku mund te vendosim vleren.
6-cet e llogaritura jane te panumerta dhe mund te ngjiten direkt nga nje flete Excel. Nese rastet e ngarkesave jane te shumta mund te thjeshtojme numrin me ane te funksionit qe i ciklon dhe mban vetem maksimumet dhe minimumet e dobishme per verifikim.

 

Me ane te menuse scomparsa (me zhdukje) eshte e mundur te definojme karakteristikat tipologjike te armaturave te pranishme, ne vecanti hekurat kryesore, stafat horizontale dhe prezencen ose jo te stafave vertikale. Per te mos bere tentativa te vazhdueshme mund te perdorim funksionin “Proponi” qe, me te dhenat e vlerave maksimale dhe minimale te armatures, mbeshtet llogaritjen per te gjetur zgjidhjen optimale.
Tipi i betonit dhe i celikut i perdorur per te verifikuar punen mund te zgjidhen nga disa tipologji te pranishme, por mund edhe te personalizohen. Nga nje panel eshte e mundur te aktivizosh ose dizaktivizosh disa opsione grafike, si te shohesh ose jo armaturen (me permasa reale ose jo), kuotat, shperndarjen e sforcimeve ne zonen me tirante (shufra terheqese) dhe ne zonen me puntone (shufra ngjeshese). Mund te zgjedhim, ngjyren e mensoles ose mbushjen, dhe mund te zgjidhet nje imazh per sfondin e zones se punes (kjo e fundit nuk do publikohet ne raport dhe as ne imazhet e ruajtura).

 

Me ane te komandes “verifica completa”, programi kryen per cdo 6-ce verifikimet e nevojshme dhe na jep ne vizatimin kryesor, te ndara ne etiketa perkatesie, verifikimet teke per 6-cen e zgjedhur nga tabela. Mund te konsultohen rezultatet e 6-ces thjesht duke seleksionuar rresht - 6cen e duhur. Ne kete menyre eshte e thjeshte te shohim rezultatet e verifikimeve nje nga nje dhe nese 6-cja nuk eshte e verifikueshme mund te veprohet si per pasoje, duke modifikuar dhe rinisur me tej verifikimin komplet, e detyrueshme per te gjeneruar raportin e llogaritjes. Duke levizur nga nje rast i ngarkeses ne tjetrin ne vizatimin kryesor na dalin vlerat e sforcimit te terheqjes (i mbajtur vetem nga hekurat kryesore) dhe te sforcimit ngjeshes (e mbajtur nga biella ne beton).

 

Programi eshte i pajisur me nje vizualizues 3D per nje verifikim viziv te pozicionimit dhe permasave reale te armatures.
Me ane te rrotes se mouse eshte e mundur te afrosh, te largosh, te rrotullosh dhe te spostosh objektin.
Cdo modifikim i mensoles ose armatures na tregohet menjehere ne 3D, dmth nuk eshte e nevojshme te mbyllesh 3D per te aplikuar modifikimet eventuale.

IS Mensola krijon nje raport llogaritjeje komplete dhe te detajuar ne formatin html, doc ose txt. Cdo grafik dhe raport perkates mund te jene te printuar nga nje dispozitiv i menaxhuar nga Windows.

Single Image

 

 

 

 

 

 

 

Single Image

 

 

 

 

 

 

 

Single Image

 

 

 

 

 

 

 

Single Image

 

 

 

 

 

 

 

Single Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube