Trave continua - DW14

     

 

 

 

 

Trave Continua eshte moduli per menaxhimin e trareve, qofshin ato te derivuar nga modeli tredimensional i CAD3D Struttura, ose te krijuara nga e para.
Ne vitet e fundit moduli i preferuar nga perdoruesit e DOLMEN eshte rinovuar totalisht per tju pershtatur akoma dhe me mire kerkesave aktuale te informatikes; grafika e re me shume ngjyra dhe shkronja me te medha ne te gjitha dritaret, e ben perdorimin e Trave Continua te menjehershem. Ikonat e rinovuara na lehtesojne aksesin ne funksionalitetet e ndryshme dhe ne gjetjen me te shpejte te komandave. Nga kerkesat e shumta kemi bere te mundur perdorimin e Trave Continua edhe ne anglisht; cdo term dhe funksion jane perkthyer, po ashtu edhe raportet e analizes.

 

Programi analizon trare me seksion T-je, L-je, Z-je dhe I-je, qe do te thote qe mund te zgjidhni nga format standarte, ose te zgjidhni nga nje katalog i gjere profilesh metalike apo te importoni nje seksion te krijuar nga perdoruesi me ane te modulit "Sezione utente" (Seksioni i perdoruesit).

Skemat statike variojne nga traret e thjeshte ne disa mbeshtetes te traret me bllokim elastik e deri tek cedimentet. Trave continua vizaton dhe analizon ne menyre mjaft te thjeshte e automatike, nje shkalle drejt nje catie duke u nisur nga te dhenat arkitektonike.

 

Moduli mund te punoje me metoden e tensioneve te lejueshme ose ne gjendjet limite duke kryer verifikimet e U.L.S dhe S.L.S.

Pozicionimi i armaturave gjatesore mund te kryhet nga skemat e propozuara ose te krijohen nga perdoruesi duke gjeneruar nje skeme te re. Ekzistojne ne fakt katalogje armaturash parametrike te personalizueshme nga perdoruesi. Secili prej tyre mund te provohet tek traret ne projekt e siper, duke verifikuar menjehere pozicionimin. Eshte e mundur gjithashtu te vizatosh direkt armaturat ne kategorine carpenteria ne menyre qe te zgjidhen menjehere edhe situatat me te veshtira si psh. traret e catise.

Programi eshte i perbere pergjithesisht nga nje CAD i vogel, fale te cilit cdo modifikim mund te kryhet duke operuar menjehere te objektet grafike: barat e armaturave mund te terhiqen, bashkohen, duplikohen dhe modifikohen ne numer dhe diameter. Per cdo modifikim korrispondon nje riverifikim i gjendjeve tensionale dhe deformative.

 

Ne importimin nga tredimensionali programi na lejon, pervec paketimit te te gjitha kombinacioneve te parashikuara, dhe paketimin e trareve te ngjashem, ose per sa i perket aksioneve, edhe importimin direkt nga peshat.

Para projektimit, aksionet e llogaritura mund te pesojne modifikime, sic eshte rishperndarja e momenteve, kerkesa e momenteve minimale pozitive dhe negative, bashkimi parabolik i momenteve mbi mbeshtetjet ose cedimentet e buze kolonave.

Single Image

E disponueshme ne anglisht

 

 

Single Image
 

 

 

Single Image
 

 

Single Image

 

Nje funksion i projektit kryen automatikisht matjet e hekurave per momentet negative dhe pozitive ne funksion te aksioneve dhe kerkesave te normatives; e njetja gje vlen edhe per stafat, ne funksion te forcave prerese.

 

Duke perdorur, Trave continua ne menyre autonome eshte e mundur te diferencosh peshat sipas kushteve te caktuara dhe per secilen te vendosesh peshat e perqendruara, te shperndara ne menyre uniforme ose trapezi ose variacioni termik. Per cdo kusht mund te kerkohet te zevendesosh peshat ne cdo pozicion te mundur ose te zgjidhet sistemi me peshat levizese.

Ne fund te projektit prodhohen skemat ekzekutive ne formatin e brendshem dxf e bashke me te edhe nje raport i analizes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube