Verifica sezione - DW7

     

Single Image

 

     

Verifica Sezione ben pjese te modulet per verifikimin e elementeve prej celiku, prej betoni te armuar dhe prej betoni te armuar prekompresuar. Ky modul mund te perdoret ne menyre autonome, duke paraqitur ne menyre direkte seksionin, armaturat dhe gjendjen e aksioneve ose mund te aktivizohet nga CAD3D struttura duke lexuar nga ky i fundit te dhenat relative nga nje ose me shume shufra.

 

Programi lejon analizen e seksioneve te cdo forme dhe te armuara ne cdo menyre, edhe me fibra karboni ose te ngjashem ose me kavo te prekompresuara.
Barat e armaturave pozicionohen sipas koordinatave ose per shtresa paralele ne anet e seksionit, ndersa per kavot e prekompresuara qe mund te jene pre-tesi ose post-tesi, duhet te saktesohen fazat e edicioneve dhe kushtet e aplikimit te aksioneve.

Ne Verifica sezione disponohet nje arkiv i bollshem ne te cilin jane prezent te gjitha profilet metalike te perdorura me se shumti.

 

Aksionet mund te zgjidhen manualisht ose te importohen nga CAD3D struttura duke zgjedhur nje grup shufrash per kombinacione ngarkesash te dhena. Ne fushen e importimit nga modeli 3D, eshte e mundur te seleksionosh nje mur ndares ose nje pllake dhe ta verifikosh nen veprimin e disa aksioneve te percaktuara per integrimin e sforcimeve te brendshme; ne cdo rast Verifica sezione na lejon te percaktojme per nje grup te dhene elementesh paketimin e presioneve nga keto forca.

 

Mund te zgjedhesh te kryesh analizen sipas tensioneve te pranueshme ose sipas gjendjes se fundit limite dhe mund te llogaritet momenti maksimal i thyerjes rreth njerit prej dy akseve kryesore, duke vleresuar diferencen e sigurise sipas aksioneve vepruese. Ne dritaren e rezultateve vizualizohet situata e fundit dhe tregohet raporti mes forcave rezistente dhe atyre vepruese.
Verifikimi behet per perkuljen e devijuar dhe materiali baze mund te pjesezohet ose jo. Vizatimi na jep aksin neutro, sjelljen e deformimeve dhe te tensioneve ne beton dhe celik. Programi na tregon ne qofte se verifikimi eshte i arrire ose jo per cdo kombinim te peshave te aplikuara.

 

Programi prodhon nje file report me karakteristikat e seksionit dhe me permbledhjen e forcave vepruese dhe rezultateve relative. Verifica sezione gjeneron nje vizatim ne format te brendshem ose dxf bashkangjitur me nje raport llogaritjeje.

Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti, 9F - 10138 Torino

Tel.: 011 4470755, Fax: 011 4348458, mail: dolmen@cdmdolmen.it