DOLMEN DRU

     

DOLMEN
DRU

 

 

 

 

 

DOLMEN DRU: Pakete e dedikuar ne analizen e strukturave prej druri

Ka lindur nje modul i ri, DW18 Legno, qe perfaqeson projektimin e strukturave prej druri. DW18 Legno na ndihmon ne verifikimin e shufrave sipas streseve te llogaritura ne CAD 3D Struttura; ne vecanti, mban parasysh rastet e peshave me te rendesishme, duke konsideruar efektin e kohezgjatjes se peshave, dhe studion te gjitha paqendrueshmerite e shufrave sipas Eurokodit 5.
Moduli eshte i perbere nga nje database i gjere materialesh me karakteristika prezente ne Normativat e sotme (UNI, EN 1194, UNI EN 338) dhe qe jane plotesisht te personalizueshme. Raporti i analizes mund te jete sintetik, i pjesshem ose i plote sipas sasise se informacioneve qe perdoruesi ka nevoje.
Ne pakete perfshihet dhe IS PDM, modul i dedikuar per redaktimin e planit te mirembajtjes te strukturave sic parashikohet nga NTC 2008 (Normat Teknike te Ndertimit).

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube