Analisi dinamica - DW6

     

Single Image

     

DOLMEN kryen nje analize dinamike sipas NTC 2008, sipas Urdherit 3274 dhe modifikimeve te metejshme sipas Dekretit Ministerial 16 Janar 1996.

 

Propozohen automatikisht koeficentet e varur nga zona sizmike, nga kategoria e terrenit, nga koeficentet e amplifikimit topografik dhe nga faktori i struktures, percaktohen vitet e jetes nominale, koeficenti i perdorimit dhe probabiliteti i tejkalimit gjate periudhes se riferuar per aksionet U.L.S dhe S.L.S.

 

DOLMEN na lejon te aplikojme modelin 3D nen veprimin e nje sistemi vibrimesh te karakterizuar nga nje spekter nxitimesh te njohura duke percaktuar frekuencat vetjake dhe menyrat relative te vibrimit.

 

Analisi dinamica gjeneron automatikisht spektrat e nxitimeve elastike per U.L.S dhe S.L.S. Per kete rastin e fundit propozohet edhe nje metode e thjeshtuar, qe eshte perdorimi i nje spektri proporcional te U.L.S ne menyre qe te perfitojme spostimet sipas S.L.S si prodhim i spostimeve sipas U.L.S me nje koeficent. Kjo na lejon te kryejme llogaritjen vetem nje here. Pervec spektrave te derivuar nga normativat sizmike, eshte e mundur te paraqisim manualisht vlerat nxitim periudhe.

 

Menyrat e vibrimit mund te kombinohen me nje shume kuadratike (CQC) komplete ose nje shume kuadratike te thjeshtuar (SRSS). Duhet te perkufizohen numeri i formave te vibrimeve maksimale dhe masa minimale per tu mobilizuar.
Eshte e mundur te saktesosh prezencen e elementeve horizontale te ngurte ose te paraqisim ne model kushtet reale te ngurtesise me ane te elementeve membrane.

 

Moduli Analisi dinamica percakton autovlerat dhe autovektoret, dmth gjen pulsacionet e struktures dhe format korrispondente te vibrimit. Vizualizimi i autovektoreve eshte i dobishem per te kuptuar si reagon struktura ndaj forcave horizontale ciklike.

 

Programi kryen dhe verifikimin e spostimeve relative te planit (S.L.D), ne konform me kerkesat e normatives.

Single Image

 
Single Image
 
Single Image
 
Single Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti, 9F - 10138 Torino

Tel.: 011 4470755, Fax: 011 4348458, mail: dolmen@cdmdolmen.it