Legno - DW18

     

Single Image

 

     

DW18 - LEGNO eshte moduli qe na ndihmon ne projektimin e strukturave prej druri. Nga menuja kryesore ose nga CAD 3D struttura hapet dritarja e dedikuar qe na lejon te seleksionojme shufrat ose te zgjedhim karakteristikat e materialeve prej druri. Moduli DW18 verifikon shufrat sipas aksioneve te analizuara ne CAD 3D struttura, llogarit rastet e peshave me te rendesishme, konsideron efektin e kohezgjatjes se ngarkesave dhe vlereson te gjitha paqendrueshmerite e shufrava sipas Eurokodit 5 dhe NTC 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008).

 

Shufrat per tu verifikuar mund te seleksionohen ne CAD 3D struttura ose mund te identifikohen direkt duke perdorur piken e takimit te 4 parametrave: "emrat e shufrave", "materiali", "pershkrimi", "ngjyra".
Moduli eshte i lidhur me nje databaze materialesh me karakteristika te pranishme ne Normativat aktuale dhe plotesisht te personalizueshme. Perdoruesi mund te fuse te dhena manualisht ose te perdore ato qe jane prezente dhe standarte ne program.

 

Raporti i analizes mund te gjenerohet ne format te plote ose ne format te pjesshem. Ne raportin e plote jane te paraqitura karakteristikat e rezistences, moduli elastik dhe masa vellimore, karakteristikat e seksioneve, llogaritjet per paqendrueshmerine perkulese dhe rrotulluese, aksionet dhe verifikimet tensionale. Raporti i analizes sintetike na tregon vetem vlerat e faktoreve te sigurise, perqindjet e perdorimit te materialit dhe informacionin nese shufra apo shufrat jane te verifikuara ose jo; ky format na ndihmon te thjeshtojme sasine e materialit te printuar.

 

Nese seleksionimi i shufrave per tu verifikuar eshte bere ne baze te pershkrimit, mund te gjenerohen disa file raporti dhe leximi i rezultateve per cdo pershkrim te zgjedhur, duke na lejuar te krahasojme shufra te ndryshme. Rezultatet e llogaritjes mund te shihen edhe ne grafik ne CAD 3D struttura me ane te nje shkalle te ngjyrosur me nje perqindje minimale te perdorimit te materialit dhe nje perqindje maksimale te perdorimit te materialit.

Single Image
Single Image
Single Image

 

 

 

 

NODI INVILUPPO eshte nje modul falas per vleresimin e paketimit te aksioneve ne nyjet e llogaritura me CAD 3D struttura; mund te zgjidhen disa nyje, rastet e ngarkesave per tu konsideruar dhe te gjitha vlerat maximale ose minimale per tu arritur. Programi gjeneron shumen vektoriale te sforcimeve te disa shufrave qe lidhen me nyjen, te paraqitur ne nje sistem lokal te zgjedhur sipas deshires. Rezultatet e arrira mund te kopjohen ose zhvendosen ne fletet Excel ose ne file teksti.

Single Image


Qellimi i programit, ekstremisht fleksibel dhe i shpejte per tu perdorur, eshte te kemi disa aksione ne disa nyje ne menyre qe te modifikojme, dimensionojme bashkimet, pjesezat dhe te kompletojme modulin DW18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti, 9F - 10138 Torino

Tel.: 011 4470755, Fax: 011 4348458, mail: dolmen@cdmdolmen.it