Elementi in acciaio - DW5

     

Single Image

 

     

Modulet qe kane lidhje me strukturat prej celiku dhe qe perbejne nje nga tre seksionet e medha te DOLMEN jane:

Verifikimi i shufrave prej celiku
Verifikimi i lidhjeve
Shumellojshmeria e profileve
Vizatimi i telaios (strukture rezultante nga bashkimi i ngurte i disa trareve)

 

Strukturat prej celiku, perballe nje veshtiresie te reduktuar te llogaritjes ne krahasim me betonin e armuar, prezantojne nje pafundesi variantesh ekzekutive. Dolmen lejon verifikimin e shufrave dhe fleteve prej celiku me metoden e tensioneve te pranueshme dhe me metoden e gjendjeve limite (llogaritja e limitit elastik) dhe te analizoje bashkimet me tipike fale nje librarie nyjesh te shtuara nga versioni ne version.

 

Ne Verifica aste eshte e mundur te perdoresh seksione qe kane forma standarte (drejtkendore, L-je, T-j etj), ose seksione te zgjedhura nga nje shumellojshmeri e gjere e programit ose te krijuara nga perdoruesi me vizatim ose duke shtuar ato ekzistente. Fale nje moduli te dedikuar, Sezioni utente, determinohen automatikisht karakteristikat inerziale dhe koeficentet preres dhe rrotullues ne pikat me te rendesishme.
Verifikimet behen sipas NTC 2008 dhe CNR10011/1985 dhe ne respekt te Urdherit 3441/2005 duke perllogaritur 6 perberesit e aksioneve dhe duke kryer kontrollet e paqendrueshmerise globale te shufres. Raporti i redaktuar nga verifikimi i shufrave na jep 6-shen e aksioneve me te dobeta nga ato te analizuara dhe tensionet ne maximumin per cdo perberes.

 

Moduli Verifica aste na jep nje prezantim te hartimit me ngjyra te tensioneve s e t, te tensionit ideal, te tensioneve per paqendrueshmerine dhe te perqindjes se shfrytezuar. Moduli Distinta profili redakton nje tabele permbledhese te pjeseve prezente ne strukture duke i kataloguar sipas materialit, seksionit dhe gjatesise; ky grafik eshte i transportueshem ne dxf dhe ne nje format te lexueshem nga Excel. Se fundmi Distinta profili na lejon te kryejme nje perllogaritje te struktures duke evidenciuar profilet e interesuar, peshat, siperfaqen e jashtme etj.

 

Moduli Disegno telaio vizaton skemen e shufrave qe i perkasin nje grupi te caktuar (nje kornize te sheshte). Ketu jane te paraqitura permasat reale te profileve te ndryshme me treguesin e seksionit dhe numerit per cdo nyje, ky i fundit eshte i paraqitur edhe ne planin e lidhjeve duke bere te mundur te krahasosh menjeher planet e pergjithshme me ato te lidhjeve.

 

Verifica collegamenti trajton shume tipologji bashkimesh, mes nyjeve te analizuara gjejme dhe bashkeveprime kolone-trare dhe tra-tra, kolone-plint dhe nyje te trareve.

 

Nje funksion automatik na lejon te kryejme dimensionimin e pllakave mbi bazen e parametrave gjeometrike; aksionet mund te futen manualisht ose te jene te importuara nga modeli 3D, duke zgjedhur te konsiderohen vetem vlerat maksimale dhe minimale.
Edhe gjeometria e nyjes mund te importohet nga CAD3D struttura, ne kete rast karikohen ne nje operacion te vetem gjeometrik aksionet. Per te gjitha bashkimet ofrohet nje plan ekzekutiv dhe raporti i analizes me verifikimet klasike etj.

Single Image

 

 

 

 

 

Single Image

 

 

 

 

 

Single Image

 

 

 

 

 

Single Image

 

 

 

 

 

 

Single Image

 

DOLMEN eshte zgjedhur per analize strukturale te skelave nga PON CAD (prodhuar nga MEC CAD), program i fuqishem grafik per projektimin profesional te cfaredo tipologjie skele ne modalitetin 3D, qe gjeneron direkt modelin struktural te skelave ne DOLMEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube