IS Palificate - IS PL

     

Palificate - cliccare per ingrandire

     

IS Palificate (bashkesi shtyllash te lidhura ne nje strukture) eshte moduli i ri dhe intuitiv i CDM DOLMEN dhe na lejon projektimin komplet te palifikatave; bazohet mbi eksperiencen e maturuar nder vite me programin paraardhes IS Pali, i perdorur me sukses nga shume projektues.

 

Ne program, tipologjite e shtylles se analizueshme jane shtyllat infise, shtyllat e triveluar, shtyllat me helike te vazhduar, mikroshtyllat qe perbehen nga materiale si betoni, celiku…..

 

Projektuesi mund te zgjedhe mes disa korrelimeve te ndryshme per vleresimin e portates baze (mes metodave te shtuara jane ato te Jamiolkowski e Lancellota, Reese dhe O’Neill, Berezantzev, AGI dhe ato te bazuar mbi provat penetrometrike), te portates anesore (mes teorive te propozuara eshte ajo e Reese, Meardi, Bustamante, Doix, Kulhavy, Meyerhof…) dhe rezistences terthore (Broms,…)
Me ane te treguesve te ngjyrosur shprehet aplikimi i teorive te ndryshme sipas tipologjise se terrenit dhe shtylles dhe nje funksion automatik zgjedh te perdore vetem korrelimet e pershtatshme per rastin aktual.
IS Palificate mund te kryeje llogaritjen e te gjitha teorive te disponueshme dhe te vleresoje vleren mesatare, mesataren e peshuar, vleren maksimale ose minimale te llogaritur.

 

Ky program aplikon automatikisht koeficentet e sigurise te parashikuar nga NTC 2008, sipas rasteve te ngarkesave dhe tipit te shtyllave. Komunikon direkt me CAD 3D struttura dhe me IS Plinti duke importuar pozicionin e shtyllave dhe rastet e ngarkesave te nevojshme.

 

IS Palificate kryen verifikimet mekanike te shtylles ne gjendjen e fundit limite (perkuljen, prerje, maksimumi i ngarkeses) plus verifikmeve S.L.V. (tensioni ne maksimum, carjet etj) sipas tipologjise ndertuese.

 

IS Palificate llogarit cedimentet e shtyllave, duke perdorur kurba te marra nga perdorues ose nga letersia teknike sipas tipologjise se shtylles dhe terrenit; cedimenti ne grup vleresohet me metoden e faktoreve te nderverprimit (Poulos).
Ne rastet sizmike, pervec kerkesa strukturale (seksione ne fushen elastike, armim minimal), verifikohet edhe mundesia e lengezimit te shtresave me siperfaqesore te ngopura.

 


DOLMEN na lejon te konsiderojme nderveprimin terren-strukture ne nje fushe elastike per themele te perbera, ose te perbera nga elemente te themeleve siperfaqesore (platea) dhe nga elemente te themeleve te thella (shtyllat), duke perdorur modulet gjeoteknike IS Iperfond dhe IS Palificate ne kaskade nga CAD 3D Struttura.
Paralelisht me kompletimin e platese me guaska ne terren sipas Winkler te kryera ne CAD 3D struttura, mund te paraqisim kufizime te tipit te shtyllave, te karakterizuar nga nje ngurtesi vetjake: kjo na lejon nje llogaritje te reaksioneve te shperndara ne plate qe ne IS Iperfond, te con drejt definimit te kapacitetit portant te besuar plotesisht pllakave, sipas normatives aktuale. Me tej IS Palificate kryen verifikimin e shtyllave, qe NTC 2008 na lejon ta konsiderojme si thjeshtues te cedimenteve. Ky arsyetim projektues na lejon te thjeshtojme numerin e shtyllave dhe te kemi diametra me te vegjel, me pasojen e kursimit ekonomik.
Macro e RE per analizen e themeleve te perbera na lejon ne faze te predimensionimit, krahasimin mes kapacitetit portant dhe cedimentit te platese se izoluar dhe zgjidhjes me shtylla. Kjo na lejon zgjedhjen mes tre tipologjie themelesh: themelet direkte, themelet mbi shtylla, themelet direkte me shtylla si thjeshtues te cedimenteve.

 

IS Palificate krijon automatikisht nje raport llogaritjeje ne format .rtf, .html, .doc dhe .txt dhe gjeneron plane me ekzekutivet e armaturave.

Palificate - cliccare per ingrandire
 

 

 

Moduli IS Palificate mbeshtet automatikisht verifikimin e shtyllave vide te ndermarrjes GEOPAL.

Palificate - cliccare per ingrandire
 

 

 

Palificate - cliccare per ingrandire
 

 

 

Palificate - cliccare per ingrandire
 

 

 

Palificate - cliccare per ingrandire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube