IS GeoStrati - IS GS

     

Single Image

 

 

IS GeoStrati eshte nje program per interpretimin numerik dhe prezantimin grafik te rezultateve te provave S.P.T (Standart Penetration Test), D.P (Dynamic Probing) e C.P.T (Cone Penetration Test) te kryera ne vend.

 

Perdorimi i programit eshte intuitiv, mund te klikosh cdo komande me ane te Menuse kryesore ose nga ikonat e pranishme te barat e strumenteve ose nga menuja kontestuale me butonin e djathte te mouse.
Programi ka ne brendesi nje cad te dedikuar, MiniCad, qe vizaton stratigrafine, duke na lejuar zgjedhjen e retinatures mes 60 te pranishme, kuotat e tyre perfaqesojne terrenet me uje ose ato eventualisht prezente. Paralelisht eshte e thjeshtuar ecuria e tensioneve vertikale totale, vertikale efikase dhe te presioneve hidrostatike; se fundmi na tregohet ecuria e te dhenave nga provat. Te dy grafiket jane te konsultueshem me nje dopio klik te mouse qe do na tregoje vleren dhe kuoten e pikes se seleksionuar, te shprehura ne njesine matese te zgjedhur nga perdoruesi.

 

Programi kryen llogaritjen e parametrave gjeoteknike te terrenit, ne vecanti te:
- dendesise relative
- kendit te rezistences se prerjes
- modulit elastik
- modulit te prerjes
- kohezionit jo drenazh
- potencialit te lengezimit
- shpejtesia e valeve te prerjes
- grada e mbi konsolidimit

 

Per te determinuar vlerat me siper jane te disponueshme shume korrelime, te fituara nga letersia teknike, perdoruesi mund te zgjedhe cilen te aplikoje edhe fale treguesve te dhene nga perputhshmeria me terrenin ose me tipin e strumentit.
Rezultatet jane te prezantuar me grafik, ne funksion te thellesise, me ane te istogramave te ngjyrosur, qe mund te ruhen si imazhe, ose ne formen e tabelave, te eksportueshme ne Excel. Rezultatet e perfituara jane te llogaritura sipas zgjedhjeve te perdoruesit, ne qender te shtreses ose ka nje vlere mesatare te te gjithe shtreses.

 

Per sa i perket proves C.P.T, eshte e mundur te perdoresh klasifikimet e Begemann, Schmertmann, Douglas & Olsen e Robertson, dhe te perfitosh automatikisht stratigrafine.

 

Ne rastin e proves dinamike te vazhduar jane te parashikuar strumente te ndryshme: DPL, DPH, DPSH, Agi – Meardi dhe Medio leggero 30-20 o DL=30, per me teper mund te percaktosh nje penetrometer te perdoruesit duke patur karakteristikat e zgjedhura nga ai vete, qe duhet te na jape parametrat e korrelimit me provat S.P.T.

 

Per cdo prove eshte disponibel nje model qe na tregon ecurine stratigrafike dhe prezantimin e te dhenave te matura¸vec kesaj edhe nje grafik tjeter na jep vlerat e arrira te dendesise relative dhe kendit te ferkimit.

 

IS GeoStrati na lejon redaktimin automatik te nje raporti te kompletuar, ne nje format qe hapet me Word®.
Stratigrafia eshte e printueshme direkt nga faqja kryesore sipas shkalles dhe opsioneve grafike te zgjedhur nga perdoruesi.

Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube